Η ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : ΑΝΑΛΥΣΗ - commentaires